Co je geocaching


 

Symbolem českého geocachingu je ještěrka.

 

 

Co je geocaching?

Geocaching je dobrodružství, hra pro všechny majitele GPS, spojující prostřednictvím internetu tisíce lidí po celém světě. Funguje díky přesnosti dnešních GPS systémů a možnosti výměny informací o nově založených skrýších mezi účastníky hry. Ti pak mohou s délkovými a šířkovými souřadnicemi skrýše vyrazit na lov. Odměna za nalezení se většinou ukrývá uvnitř plastikového kontejneru nebo zavařovací sklenice.

Turistická, navigační, internetová, technologická a veskrze moderní hra – to vše je Geocaching. Výraz Geocaching se skládá ze dvou slov. Cache znamená skrýš. Geo je ve smyslu Země. Tedy skrýše v zemi a nejen to. Jedná se o poklady ukryté po celé zeměkouli a to doslova. Najdete je všude – ve městě, v džungli, na nádraží, v bažině, na poušti, ve vysokých horách, pod lavičkou v parku. V jejich nalezení vám budou bránit ostnaté keře, kopřivy, komáři, klíšťata, bodláky i nezvaní zvědavci. Vlastně se Geocaching hraje na pomezí reality virtuální a té skutečné. Zároveň žádnou podobnou hru nikdy nikdo v historii hrát nemohl. Pro Geocaching je totiž zapotřebí jednak internet, ale také další moderní vymoženost a tím je GPS. Jedná se tedy o supermoderní formu dobrodružství.

 

Jak se zaregistrovat?

Registrovat do hry geocaching se lze na oficiálních internetových stránkách: www.geocaching.com. Po zaregistrování a přihlášení se již můžete vydat do přírody a začít hledat kešky. Na stránkách se Vám zpřístupní souřadnice keší. Kešky si již také budete moci zalogovat a připsat si bod za každou odlovenou kešku.

 

Kdo hraje Geocaching?

Geocaching je společenská hra. Právě zapojení většího počtu účastníků dělá tuto hru zajímavou. Tvůrci i hledači skrýší vystupují na internetovém portále pod pseudonymem, často je dělí tisíce kilometrů, hovoří různými jazyky a žijí v různých zemích. Přesto spolu komunikují nejen pomocí internetu, ale také, a to hlavně, pomocí skrýše – keše. Ani případné setkání u keše vlastně nevede vždy k seznámení. Jedním z pravidel hry Geocaching je zachování tajemství skrýše. Její polohu a obsah „kačer“ nesmí vyzradit nikomu, hlavně ne do hry nezapojeným osobám. Lidé, kteří procházejí náhodně kolem skrýše se o ní nesmí dozvědět. Pro jejich označení se vžil termín „mudlové“, převzatý z knih o Harry Potterovi. Tam byli takto označování prostí smrtelníci, kteří nemají ponětí o existenci kouzelného světa.

 

Geocaching a děti

Každý rodič ví, jak nesmírně těžké je přimět dnešní děti k procházce nebo výletu. Pod záplavou zážitků zprostředkovaných televizí, počítačem a dalšími moderními vymoženostmi bledne i ten nejzajímavější program. Návštěva muzeí, hradů i zámků se stává utrpením – nudící se ratolesti dávají svoje rozpoložení většinou hlasitě najevo. Prostá návštěva lesa je přece naprosto nezajímavá. A kdo by v dnešní době lezl na rozhlednu. Geocaching dává rodičům naprosto nový výchovný prvek. Při hledání pokladu dostanou vycházky nový rozměr – mají jasně daný cíl. Děti přiměřeného věku se mohou zapojit do hráčské komunity. Práce s internetem je samozřejmě vždy bude přitahovat. Mohou na webech vyhledávat nové keše v okolí vašeho bydliště. Budou si sledovat svoje statistiky. Navíc mohou mít ze svých nálezů konkrétní úlovky, z nichž po čase vznikne rozsáhlá sbírka. Může se stát, že vaše děti se budou chlubit svými úlovky i před prarodiči a získají i nové spoluhráče. Situace při volbě programu na víkend se může zcela otočit. Nebudete to vy, kdo zoufale vymýšlí nový zajímavý program, budou to vaše děti, které vás budou přemlouvat k výpravě na nové neznámé místo a k hledání nového pokladu. Podle stupně obtížnosti se může náročnost jednotlivých výletů zvyšovat a hra děti nepřestane nudit. Při dnešním stupni rozmachu Geocachingu ani nehrozí, že by počty keší klesaly, naopak se budou spíše množit jako houby po dešti. Jakmile děti zažijí pocit radosti při nalezení pokladu, neodradí je ani jednotlivé neúspěchy. Dovedně skrytá keš může odolávat i při několika návštěvách. O to větší pocit uspokojení dítě zažije při jejím zdolání. A to má nemalý výchovný přínos. Jednotlivé výpravy vyžadují pečlivou domácí přípravu. Na vlastní kůži si tak děti mohou vyzkoušet, jaké následky má nedbalá příprava. Děti se naučí také základy zaměřování, trigonometrie a orientace v terénu. A hlavně nebudou sedět celý den před obrazovkou. Menší děti mohou do keší ukládat drobné hračky a sami si mohou vybrat nějaký úlovek, který je osloví. Větší děti si mohou sami vymyslet a nechat vyrobit speciální personifikované předměty, nebo některé ze speciálních předmětů určených k výměnám v keších, jako jsou Geocoiny nebo Travelbugy. Po získání dostatečných zkušeností můžete s dětmi sami založit vlastní keš. Na internetu pak můžete sledovat návštěvy vaší keše, komentáře a postřehy jiných hledačů.

 

Jak se hraje Geocaching

Vytvoření keše

Tvůrce skrýše vyhledá nějaké zajímavé místo, o které se chce podělit s ostatními hráči. Zde pečlivě ukryje hrabičku s „pokladem“. Do krabičky uloží:

 • notýsek a tužku pro záznamy nálezců – logovací deník
 • pravidla pro náhodné nálezce
 • poklad

používají se nejrůznější předměty – drobné hračky, plyšáci, mince, CD a v Čechách CWG nevhodné jsou věci, které jsou nebezpečné nebo se kazí a mohou obsah keše poškodit – např. jídlo, baterie, munice, zbraně

Správná keš musí splňovat několik pravidel

 • měla by být dosažitelná bez poškození čehokoliv
 • nesmí být uložená na soukromém pozemku

Po jejím ukrytí tvůrce skrýše polohu krabičky pečlivě zaměří pomocí GPS navigace. Doporučuje se provést několik měření, při různé kvalitě signálu a v různé denní doby. Informace o skrýši, nápovědu, podrobnější popis terénu a hlavně GPS souřadnice pak uloží do seznamu na internetu.

Tvůrce keše většinou pečlivě sleduje na internetu přidávané logy nálezců. Čas od času by měl tvůrce keše provádět její fyzickou kontrolu, každá keš vyžaduje menší nebo větší údržbu. Kromě běžných poškození způsobených počasím, může být keš vykradena nebo napadena vandaly.

 

Hledání pokladu – hon začíná

Ihned po zapsání keše do databáze se jí vydávají hledat první „kačeři“. Snaží se totiž získat FTF – záznam o prvním nálezci.

Po nalezení keše se nálezce zapíše do notýsku. Také může vyměnit libovolný předmět uložený v keši za jiný předmět, stejné nebo vyšší hodnoty.

Doma si „kačer“ zapíše nalezení skrýše do internetového seznamu. Počty FTF i nalezených keší se zobrazují ve statistikách. K záznamu o keši je možné připojit i poznámku o aktuálním stavu keše, případně i poznámku, že keš nebyla nalezena.

 

Pravidla pro náhodné nálezce

Protože není možné vyloučit, že keš najdou lidé, kteří o hře Geocaching nikdy neslyšeli, je žádoucí keš patřičně popsat. Vhodné je popsat už samotnou keš – na krabičku je dobré umístit nápis například: „Skrýš pro hru Geocaching. Nepřemísťovat. Neničit.“ Předejte se tak případným nedorozuměním, kdy může být keš považována za bombu nebo jiný nebezpečný předmět. Snižuje se také pravděpodobnost, že bude keš vyhozena při úklidu. Uvnitř keše by měly být uloženy podrobnější informace o hře a hlavně o kontaktních údajích pro případný požadavek na odstranění keše. Pro uložení v Čechách je vhodné použít, kromě českých textů, také texty v angličtině a němčině. V jiných zemích je samozřejmě nejlepší použít vždy lokální jazyk a doplnit alespoň angličtinu. Pravidla pro náhodné nálezce mívají různou formu. Mohou být na samostatném listu papíru – pak je vhodné ho ochránit před vlhkostí obalem nebo laminováním. Pravidla mohou být také nalepena na horní desky logovacího deníku nebo na vnitřní straně víka keše.

 

Předměty v keších

Nevhodné předměty

Všechny předměty, které podléhají zkáze nebo mohou skrýš poškodit, jsou nevhodné k uložení do keše. Patří sem všechny druhy potravin, ale také třeba léky. Nevhodné jsou také baterie a to i v hračkách. Mohou totiž vytéct a poškodit obsah keše. Nevhodné je také cokoliv co může lákat zvěř nebo hmyz. Také nebezpečné věci do keše nepatří. Zejména jakékoliv zbraně jsou naprosto nevhodné, a to jak chladné zbraně, jako jsou nože, ale samozřejmě všechny druhy munice. Patrony sice hezky vypadají a nějaký nálezce z nich může mít i radost, ale nebezpečí plynoucí z jejich neodborného skladování je příliš velké. Nehledě na to, že keš mohou najít děti. Nevhodné a nepovolené předměty může kdokoliv z keše odstranit a to bez náhrady.

 

Trasovatelné předměty

Speciální druh předmětů určených k ukládání do keší. Na rozdíl od ostatních předmětů v keši se řídí vlastními pravidly – nejsou určeny k běžné výměně, ale mívají svůj speciální cíl nebo účel. Není povoleno si takovýto předmět ponechat, je totiž stále majetkem registrovaného majitele. Trasovatelné předměty mají na sobě vyraženo unikání identifikační číslo a na příslušných webových stránkách je můžete podle tohoto čísla vyhledat. Zároveň s fyzickým pohybem těchto předmětů se zaznamenává jejich pohyb do příslušných internetových stránek. Sledují se informace o aktuálním umístění a trase, kterou předmět zatím vykonal. Možným cílem může být například: „Projít Evropu a pohybovat se neustále na sever“.

Trasovatelné předměty je možné ukládat do již dříve nalezených keší, nebo do vlastních keší, pokud tyto splňují podmínky trasovatelného předmětu.

 • Travel Bug
  Travel Bug je jakýkoliv předmět opatřený speciálním kovovým identifikačním štítkem. Štítek vypadá jako vojenské nebo psí známky a bývá připevněn řetízkem. Štítky se objednávají na specializovaných stránkách. Přímo na štítku je vyražen Tracking Numer – toto číslo se neuvádí ve fórech, slouží totiž jako důkaz toho, že byl předmět skutečně nalezen. Pro odkazování se používá identifikační kód ve tvaru TBxxxx, který najdete na internetu. Travel Bug je možné vyhledávat podle obou těchto čísel. Kromě výjimečných případů, o kterých je vhodné informovat majitele travelbugu, není dovoleno mít travelbug u sebe déle než dva týdny.
 • Geocoin
  Jedním z druhů trasovatelných předmětů ukládaných do keší je Geocoin. Jedná se o kovovou minci na níž je vyražen 6-místný identifikační kód. Mince mohou být více barevné a stojí 200-300 Kč.
 • Geolutin
  Francouzskou nekomerční verzí trasovatelných předmětů je Geolutin. Jakýkoliv předmět je opatřen papírovým štítkem, na kterém je uvedeno identifikační číslo, název Geolutina a cíl cesty.
 • Geokrety = Geokrtci
  Další nekomerční trasovatelný předmět je tzv. Georktek nebo GeoKret. Objekt je opatřen kartičkou s identifikačním číslem. Může se jednat o figurky, knihy, CD, DVD, ale je možné zaregistrovat a sledovat i jednotlivé lidi.

 

Czech Wood Geocoin - CWG

CWG je dřevěné kolečko s oboustranně laserově gravírovaným obrázkem. CWG, které naleznete v keších, vyměňujte za jiné CWG. Bližší informace k CWG viz oficiální internetové stránky: www.cwg-sigitem.cz/index.html

 

Doplňkové předměty k Czech Wood Geocoin - CWG

K Czech Wood Geocoin je možné si nechat vyrobit i speciální doplňkové předměty. Spolu s geomincemi je možné nechat si vyrobit i razítko se stejným logem, jaké je na geomincích. Zápis v logovacím deníku keše bude díky razítku nepřehlédnutelný. Razítko je dostatečně malé a lehké, aby nezabíralo příliš místa a dobře se s ním cestovalo. Může být například integrováno do kuličkové propisovací tužky běžných rozměrů. Zároveň je vybaveno samobarvícím polštářkem, takže odpadá složitá péče. Vaši sbírku geomincí můžete vystavit ve speciálním držáku. Držák je opatřen otvory pro snadné upevnění na zeď a místa pro uložení geomincí jsou vybavena pružinovým mechanismem, který umožňuje pohodlné upevnění všech typů geomincí.

 

Hvězdičky a velikost keší

Jednotlivé keše jsou ohodnoceny podle obtížnosti terénu:

1. chodníky, silnice, zpevněné cesty, lesní a polní cesty – vhodné i pro kočárky, invalidní vozíky

2. nezpevněné cesty, pěšiny nebo jednoduchý volný terén – vhodné i pro děti

3. těžší terén bez cest

4. těžký terén, strmé svahy, horolezecké terény, lezení na stromy, bažiny, brodění řek –vhodný jen pro sportovně zdatné jedince

5. terén vyžadující speciální potápěčské nebo horolezecké vybavení

 

V hvězdičkách je také zohledněna míra ukrytí keše:

1. snadno identifikovatelná skrýš, nezahrnuje Multicache

2. standardně ukrytá keš – stromy, pařezy atd., může se jednat o jednoduché Multicache

3. důmyslně ukrytá keš, složitější Multicache, Mysterycache

4. těžko objevitelé úkryty, časově náročné keše, dlouhé Multicache, obtížné Mysterycache

5. nejtěžší, nejnáročnější Mysterycache

 

U jednotlivých keší je také vyznačena jejich velikost

Je to důležitý údaj, je dobré vědět jak velký předmět se hledá. Běžně se rozlišují tyto velikosti keší

 • Nanocache = miniaturní
  velikost menší než 1 cm
 • Microcache = velmi malá
  velikost cca krabičky od fotografického filmu, používají se také krabičky nebo tuby od léků, nebo speciální krabičky s magnetem. Lze uložit teméř všude. Je často používána ve městech. Do kešky se obvykle vejde jen malý logbook a tužka.
 • Small = malá
  objem 100 ml až 1 litru, obvykle menší plastová krabice s víkem. Do kešky se vejde logbook, psací potřeby.
 • Regular = normální
  objem od jednoho litru až po 20 litrů, většinou plastové krabičky s víkem. Do kešky se vejde logbook, psací potřeby a více předmětů střední velikosti na výměnu.
 • Large = velká
  objem několik litrů - větší než 20 litrů, může se jednat o barel, kbelík s víkem, kufr. Do kešky se vejde logbook, psací potřeby a více předmětů větší velikosti na výměnu.
 • Other - Keška většinou ,,zvláštního,, a netypického tvaru, příkladem je magnetická fólie s listem papíru jako logbookem.

 

Typy keší:

 

Tradiční keš (Traditional cache)

Tradiční keše stojí prakticky v začátcích geocachingu a těchto keší je zdaleka nejvíc ze všech. Dopředu znáte souřadnice, přímo na nich najdete schránku, zapíšete se, popřípadě vyměníte nějaké předměty a vrátíte ji zpět. Podmínkou uznání logu je tak pouze zapsání se do logbooku (což je vlastně sešitek anebo papír s vytištěnými políčky, uložený často ještě v samostatném sáčku. Do logbooku zapište svůj nález: datum a čas, svoji přezdívku, atd.). Větší nádoby mohou obsahovat položky pro výměnu a trackables (TB/GC). Další úkoly jsou spíše dobrovolné - například vyfotit se a přidat fotku k zápisu na internetu na stránkách geocaching.com, apod.

 

Multi keš (Multi cache)

Souřadnice multi keší Vás nevedou přímo ke skrýši, ale na místo, kde se dozvíte další informace Tyto jednotlivé zastávky se nazývají stage. Můžete tam najít krabičku s dalšími souřadnicemi. Může tam být ale také číslo nebo jiná hádanka, pomocí níž spočítáte další souřadnice. Na nich buď může být keš, nebo další krok, přes který se musíte dostat. Hledání multikeše proto většinou zabere více času než u tradičních keší.

 

Neznámá keš (Mystery cache)

U tohoto typu skrýše dokonce souřadnice vůbec neznáte, musíte na ně přijít vyluštěním hádanky, rébusu, matematické nebo jiné hříčky. Jak zjistíte, jestli je váš výsledek správný? Často až na místě, kam se vypravíte a třeba po dlouhém hledání zjistíte, že keš bude asi někde jinde. V případě mystery keší může být součástí listingu např. kontrolní součet souřadnic (pro ověření vašeho výpočtu) nebo externí odkaz pro ověření souřadnic (záleží na autorovi), kde je možné Vámi vypočítané souřadnice ověřit. Také tyto keše jsou časově náročnější, luštit ale často můžete v teple domova.

 

Země keš (Earth cache)

Jedná se o tzv. nefyzickou keš (na místě není uložena standardní schránka). Earth cache autor nejčastěji umísťuje na v místech s geologickou či jinou zajímavostí, týkající se Země. Úkolem bývá nejčastěji dojít na určené místo a zjistit o něm nějaké údaje, popř. pořídit fotografie, záleží však pouze na fantazii autora. Earth keš je speciální geologické místo, které lidé navštěvují, aby se dozvěděli o unikátních znacích Země. Stránky Earth keše obsahují spolu se souřadnicemi i vysvětlující a vzdělávající informace. Návštěvníci Earth keše mohou vidět, jak se naše země měnila geologickými procesy, jak nakládáme s jejími zdroji a jak vědci shromažďují důkazy. Pro zapsání Earth keše obvykle budete muset odpovědět na otázky z tohoto místa.

 

Dopisní keš (Letterbox Hybrid)

Schránka pro jednu z dceřiných her geocachingu, Letterboxing. K finální schránce se kačer zpravidla nedostane pomocí souřadnic GPS, ale pomocí instrukcí, které jsou zadány buď na stránkách geocaching.com nebo je obdrží po cestě. Cílem cesty bývá zpravidla schránka s razítkem, které si kačer otiskne do svého deníčku a zakládá si tak sbírku razítek.

 

Wherigo keš (Wherigo cache)

Jde o další z her, vzniklých díky geocachingu. Na hru wherigo potřebujete speciální vybavení (např. Garmin Colorado, Pocket PC s příslušným programem nebo mobilní telefony např. se systémem android), které vám umožní přehrání tzv. wherigo cartridge (což je speciální soubor, který si stáhnete přímo z listingu keše a pomocí kterého pak celou keš procházíte). Jde o obdobu multikeše s tím rozdílem, že informace potřebné pro další postup kačer nezískává z internetu, nýbrž přímo v terénu z wherigo přehrávače.

 

Setkávací keš (Event cache)

Event Cache nebo prostě jen event (neboli událost) je setkání geocacherů, slouží k seznamování, výměně zkušeností, výměně CWG (Czech Wooden Geocoin) , TB (Travel Bug) a GC (geocoin). Náplní by nemělo být jen tlachání a prohlížení mincí, setkání je vhodné spojit s exkurzí, prohlídkou, návštěvou pamětihodnosti, připravte něco víc než zamluvený stůl v oblíbené hospůdce. Účastníci oznamují svoji plánovanou účast na budoucím eventu logem Will Attend, pro uskutečněnou účast na již proběhlé akci použijí log Attended. Event je setkání hráčů Geocachingu či organizací. Stránka eventu popisuje čas setkání a poskytuje souřadnice místa. Jsou různé typy geocaching eventů zahrnující oslavy, výlety, setkání a bleskové akce. Po ukončení akce je tato "keš" časem archivována.

 

Mega-setkávací keš (Mega-event cache)

Mega-Event Cache je obdobou předešlé keše (Event keš), ovšem je mnohem většího, zpravidla nadnárodního či dokonce celosvětového rozsahu. Tento typ eventu musí navštívit alespoň 500 a více geocacherů, aby byl uznán právě jako Mega. Spousta Mega-Eventů nabízí hráčům den plný aktivit. Často je kolem Mega-Eventu několik dní dalších aktivit. Tyto velké akce lákají hráče z celého světa a jsou často pořádány každoročně.

 

Giga-setkávací keš (Giga-event cache)

Toto je jeden z nejvzácnějších dostupných typů keše. Setkání Giga-Event je událost, které se zúčastní více než 5000 lidí. Tato setkání jsou podobná jako u Mega-Eventu a mohou zahrnovat různé aktivity, trvat několik dní a jsou obvykle konány jednou ročně. Protože Giga-Eventy jsou vzácné, přitahují hráče z celého světa.

 

Laboratorní keš (Lab cache)

Laboratorní keš je experimentální a velice vzácný typ keše. Tyto keše jsou pro nás způsobem inovace a testování - často na molekulární úrovni - nových nápadů, jak udělat geocaching ještě lepší. Nalezením laboratorní keše pomáháte utvářet budoucnost geocachingu.
CITO keš (Cache In Trash Out Event)

CITO event je setkání, na kterém se geocacheři snaží vyčistit vymezené území od odpadků a nepořádku, který v přírodě zanechali lhostejní lidé. Je to event spojený s ekologickým chováním geocacherů vůči přírodě. Myšlenka Cache In Trash Out (CITO) se objevila na podzim roku 2000 jako způsob, jakým mohou geocacheři pomoci místním parkům a přírodě. Kategorie CITO event cache byla přidána, aby se tato úklidová setkání odlišila od ostatních typů event cache. Používejte tuto kategorii tehdy, zvete-li ostatní geocachery, aby přišli v určitý den sbírat odpadky v parku, odstraňovat hromady nepořádku na oblíbené pláži atd. CITO je aktivita pro životní prostředí podporovaná komunitou hráčů. Hlavním cílem tohoto programu je vyčistit a chránit přírodní oblasti, ve kterých si užíváme lov. Tyto akce jsou větší setkání hráčů, kteří se soustředí na úklid odpadků, odstranění invazivních druhů, vysazování stromků a rostlin a budování stezek.
HQ keš (Groundspeak Headquarters)

Groundspeak Headquarters je jedinečná mystery keš založená přímo společností Groundspeak v jejím sídle. Pro zalogování cache je potřeba stejně jako u většiny keší být zapsán v logbooku, obtížnost je dána nutností být ohlášen předem.
Event osvěty (GPS Adventures Maze Exhibit)

GPS Adventures Maze Exhibit je zvláštní druh geoeventu pořádaný přímo Groundspeakem, který má za úkol seznamovat a zasvěcovat lidi všech věkových kategorií do problematiky navigace, GPS technologií a geocachingu.
Keše, se kterými se můžete setkat, ale není je již možné založit

Virtuální keš (Virtual cache)

Virtuální cache, jak už název napovídá, není skutečná schovaná schránka. Typově je nejbližší typu Webcam Cache či Earthcache. V tomto případě se však jedná o zjištění něčeho (např. jména na pamětní desce apod.) na zadaných souřadnicích a následné odeslání této informace autorovi cache pro uznání logu. Tyto cache již není možné od roku 2005 zakládat, ale je možné je stále hledat. Ty doposud existující jsou ponechány na dožití. Až na výjimky, které jsou zpravidla explicitně uvedeny v listingu, je nutné před zalogováním místo cache fyzicky navštívit.
WEB-kamerová keš (Webcam cache)

Webcam cache je druh virtuální keše. S pomocí partnera či přímo na místě z Vašeho obilu či notebooku se dostanete před objektiv a necháte pořídit či sami pořídíte příslušný snímek. Na konci musíte poslat svojí fotku na web a zapsat svojí návštěvu. Další možností jsou webkamery, které mají dostupný archiv fotografií - pokud je to v listingu povoleno, je možné do logu jen zapsat čas, kdy jste před webkamerou pózovali. Nové webcam cache již není od konce roku 2005 možné přihlašovat.
Opičí keš (Project A.P.E. Cache)

Roku 2001 bylo umístěno 14 kešek ve spolupráci se společností 20th Century Fox na podporu filmu Planeta Opic. Každá cache představovala fiktivní příběh, ve kterém vědci odhalují alternativní evoluci primátů. Tyto cache byly vytvořeny jako speciálně označené ammoboxy (vojenské schránky). Každá keš měla originální oporu ve filmu.
10-ti letá výroční keš (10 Years! Event Cache)

10 Years! Event Cache je speciální typ Event cache s vlastní ikonou. Tyto eventy byly pořádány k oslavám 10. výročí zrušení umělé chyby v systému GPS a i tím i vzniku myšlenky Geocachingu. Oslavy se konaly po celém světě v rozmezí 1. až 3. května 2010.
Neumístěná keš (Locationless Cache)

Locationless Cache patří ke zrušeným a dnes nelovitelným typům keší. Principem bylo najít další exemplář žádaného jevu, věci, např. vystavenou lokomotivu nebo tank. Keše bez umístění mohou být považovány za opak tradiční keše. Místo hledání skryté schránky máte za úkol najít konkrétní objekt a jeho souřadnice. V roce 2008 byly všechny zaarchivovány.
Bližší informace o hře získáte na oficiálních stránkách: www.geocaching.com.