Halloween CWG
search
  • Halloween CWG

Halloween CWG

20,00 Kč

Speciální a limitované Czech Wood Geocoin z naší kolekce GEOVERA.CZ

Počet

Speciální Czech Wood Geocoin z kolekce symboly, tradice a zvyky.

Druh CWG: Bukový masiv

Název kolekce: Symboly, tradice a zvyky

Svátek Halloween se slaví v noci ze 31. října do východu slunce 1. listopadu. Stále populárnější a stále více známější je v posledním období Halloween, který se slaví v předvečer velkého křesťanského svátku Všech svatých. Poslední říjnový večer se v mnoha zemích odehrává ve znamení oslav Halloweenu, převážně v anglicky mluvících jako Velká Británie, Irsko, Kanada a v neposlední řadě USA. U nás sice nemá Halloween takovou tradici, ale postupem času si získává stále větší oblibu. Samotný název vznikl zkrácením anglického sousloví: All Hallows Evening (Předvečer Všech svatých). Svátek Halloween znamenal konec léta a sklizně a počátek chladné zimy. Halloween vychází původně z pohanského keltského svátku Samhain, který byl Kelty vnímán jako období, kdy se ruší hranice mezi světem živých a mrtvých. Hlavním znakem a symbolem Halloweenu jsou vyřezávané dýně se zapálenou svíčkou uvnitř, kostýmy, masky, čarodějnice a veškerá další strašidelná výzdoba a tématika. Halloween má návaznost na Svátek Všech svatých, který je křesťanský svátek a je slaven 1. listopadu. O den později po svátku Všech svatých, tedy 2. listopadu připadá památka zesnulých. Jedná se o významný svátek, který je znám také pod lidovým názvem Dušičky. Dušičky se slaví od 10. století. Dušičky se odvíjejí od svátku Všech svatých. V anglosaských zemích je oslava památky zesnulých spojena právě již se zmiňovaným Halloweenem.

997 ks